Перемога учасників виборчих перегонів у виборчій кампанії багато в чому залежить від вдалого проведення передвиборної агітації. Вона охоплює підготовку та розповсюдження певної інформації агітаційного характеру, яка формує політичну свідомість електорату, розподіл симпатій та антипатій за кандидатів, впливає на остаточний вибір громадян і спонукає взяти участь у виборах та віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Як свідчить практика, саме на цьому етапі виборчого процесу відбувається найбільша кількість порушень виборчого законодавства через неоднозначність розуміння поняття «передвиборної агітації».прихована агітація

Згідно законодавчих визначень —  передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб’єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

Це означає, що під час передвиборної агітації учасники виборчих перегонів мають рівні можливості показати виборцям свої переваги, ідеї, програми, гасла, наміри стосовно подальшого розвитку держави та суспільства, демонструвати свою матеріальну, організаційну, ідеологічну та кадрову потужність, і водночас, разом з тим, показувати слабкі сторони та вразливі місця своїх опонентів.

Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. Після закінчення виборчої кампанії не повинно відбуватись жодного висвітлення політичних кандидатів із закликами на їхню користь або проти них, настає так званий «день тиші». Це період за якого виборці мають час, щоб «переварити» всю отриману інформацію під час кампанії, і без тиску прийняти свідоме рішення кому із кандидатів слід віддати власний голос.

Проте, у зв’язку з тим, що поняття «передвиборної агітації» є недостатньо повним і точним, правила «дня тиші» завжди порушуються шляхом розміщення політичної реклами поза межами агітаційної кампанії. Незважаючи на заборону кандидати обходять норму закону й маніпулюють громадською думкою, розміщуючи рекламу своїх політичних партій. Це здійснюється у різних формах —  із зображенням партійної символіки, слогана кандидата чи партії, з використанням типової кольорової гами та стилістики, з якими виборці асоціювали той чи інший партійний бренд.

Дана технологія дає змогу ухилитись від вимог виборчого законодавства та створює неконкурентні умови для всіх учасників виборчих перегонів. В той же час дана форма агітації не несе в собі жодного змістовного навантаження та здебільшого розрахована на продовження асоціативного ряду в уявленні виборців – і позасвідоме наштовхування на певний вибір у день голосування.

Комітет виборців України (далі – КВУ) визначає проведення незаконної агітації у переддень та день голосування як нагальну проблему. Наприклад, відповідно до Звіту КВУ за результатами спостереження за виборами Президента України в день голосування 31 березня 2019 року зазначено, що упродовж 30 березня в регіонах України було розміщено значну кількість матеріалів, які мали ознаки прихованої агітації на користь окремих кандидатів на пост Президента. Слід зазначити, що ці матеріали не містили прямих закликів голосувати за чи проти окремих кандидатів, однак були виконані у тій же стилістиці, кольоровій гамі, з тими ж шрифтами, що й інші агітаційні матеріали кандидатів. Поширення агітації також мало місце безпосередньо в день голосування.

Дані ситуації є логічним наслідком недосконалості законодавства та відсутності практики оперативного реагування на подібні випадки з боку правоохоронних органів та ЦВК.

Як з цим боротися? Необхідно вдосконалити чинне виборче законодавство шляхом доповнення та уточнення поняття «передвиборної агітації». Крім того, наявна необхідність законодавчого впровадження конкретизуючих положень для подальшої ідентифікації форм і методів передвиборної агітації – незалежно від формального опису. Також необхідним є надання ширших та дієвих повноважень ЦВК, ТВК, правоохоронним органам, судам — для миттєвої та жорсткої реакції на випадки незаконної агітації.