13 квітня 2021 року було офіційно опубліковано Закон № 1349-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості».

Законом передбачено врегулювати правовідносини, що виникають під час врегулювання простроченої заборгованості, для захисту прав споживачів-боржників і обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Колекторська компанія визначається як юридична особа (в тому числі небанківська фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати засоби в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та / або послуги з факторингу), включене до реєстру колекторських компаній, яке в інтересах кредитодавця (первісного кредитора) і / або нового кредитора (в разі заміни первісного кредитора) відповідно до договору з таким кредитодавцем та / або новим кредитором має право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості.

Вести реєстр колекторських компаній і встановлювати порядок його ведення буде Національний банк України.

Відповідно до Закону кредитодавець, новий кредитор не має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит не передбачено таке право кредитодавця, нового кредитора.

Вимоги щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги по етичній поведінці)

Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може здійснюватися виключно шляхом:

1) безпосередньої взаємодії (телефонні і відеопереговорів, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливо виключно з 9 до 19 годин, за умови що особа, з яким здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з ним зустрічі і попередньо дав згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окреме письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;

2) напрямки текстових, голосових і інших повідомлень через засоби телекомунікації, в тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

3) направлення поштових відправлень з позначкою «Вручити особисто» за місцем проживання або перебування чи за місцем роботи фізичної особи.

Під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія повинні повідомити своє найменування, ім’я та прізвище представника, правова підстава для звернення і розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача — також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторської компанії при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, в тому числі близьких осіб споживача, які не дали згоду на обробку їх даних, а також таких даних про споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителе або майновий поручителе, третіх осіб, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію:

1) щодо графіка його роботи;

2) щодо місця і часу відпочинку;

3) щодо поїздок в межах і за межі України;

4) щодо місця і часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;

5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;

6) щодо стану здоров’я;

7) щодо політичних поглядів і релігійних переконань;

8) щодо членства в партіях і громадських об’єднаннях;

9) фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію (крім певних випадків).

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторської компанії, фізичним і юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторської компанією до безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

1) вжиття заходів, які посягають на особисту гідність, права, свободи, власності замовника, яку його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя і / або інших осіб, що ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, здійснювати інші незаконні (неправомірні) дії у відношенні зазначених осіб;

2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:

а) розміру, характеру і підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, які настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таке взаємодія, в разі невиконання умов договору про споживчий кредит;

б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного та кримінального переслідування;

в) приналежності кредитора, кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії, фізичних і юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторської компанією до безпосередньої взаємодії зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами , взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органам місцевого самоврядування;

3) за власною ініціативою взаємодіяти зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, і / або з їх близькими особами в період з 20 до 9 годин, а також у вихідні, святкові та неробочі дні;

4) взаємодіяти з споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, і / або з їх близькими особами більше двох разів на добу , крім випадків додаткового взаємодії з їх власної ініціативи;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачеві, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якого спрямовується повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного дозвону до споживача, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин в добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що направляються споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю або третім особам, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію, зображення, які можуть бути сприйняті як містять загрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, які прямо або опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи «виконавчий документ», «рішення про стягнення», «Повідомлення про виселення» і т. п., а також найменування органів державної влади, в тому числі осіб, що здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

8) будь-яким чином повідомляти третім особам (крім осіб, взаємодія з якими передбачено договором про споживчий кредит і які дали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відома інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, щодо якої споживач дав згоду на передачу йому інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та / або інших осіб прийняти на себе зобов’язання по простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;

10) вчиняти дії, що завдають шкоди репутації, в тому числі ділової репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або загрожувати вчиненням таких дій;

11) вимагати погашення заборгованості іншим способом, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом, і т. п.

Права і обов’язки кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії

Кредитодавець, новий кредитор має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості виключно колекторську компанію, яка входить до реєстру колекторських компаній, шляхом укладення відповідного договору. Договір, спрямований на врегулювання простроченої заборгованості, укладений кредитодавцем, новим кредитором з юридичною особою, яка не включена до реєстру колекторських компаній, є нікчемним.

Кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний розмістити на власному веб-сайті (веб-сайтах), в програмному забезпеченні (мобільному додатку), які використовуються для надання їм послуг, а також в місцях надання фінансових послуг споживачам інформацію про колекторських компаніях, що діють в його інтересах за врегулюванні простроченої заборгованості, а також інформацію про вимоги щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги по етичній поведінці) в порядку, строки та за формою, визначеними НБУ.

Колекторська компанія для виконання окремих функцій або процесів в межах здійснення колекторської діяльності, зокрема для безпосередньої взаємодії зі споживачами, має право залучати фізичних і юридичних осіб на договірних засадах. Вона зобов’язана повідомляти про притягнення таких осіб Нацбанк у встановлені ним строки і порядку.

Колекторська компанія зобов’язана розмістити на власному веб-сайті (веб-сайтах), в програмному забезпеченні (мобільному додатку), які використовуються для надання нею послуг, а також в місцях надання фінансових послуг споживачам (у разі якщо колекторська компанія є небанківською фінансовою установою) інформацію про вимоги щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги по етичній поведінці) в порядку, строки та за формою, визначеними НБУ.