На сьогодні в Україні діють 73 банка, переважна більшість з них вже приєдналися до системи автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках.

Можливість термінового автоматичного арешту коштів  поширюється на усі категорії виконавчих документів, які передбачають стягнення коштів з боржників — фізичних та юридичних осіб, а також автоматизовано процес отримання виконавцями інформації про номери рахунків боржників-фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках. Крім того, кошти боржників на банківських рахунках відтепер арештовують автоматично: за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців та банків.

На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

На сьогодні примусове списання коштів з рахунків, які відкриті боржниками в банках, здійснюється на підставі платіжної вимоги виконавця, яка на даний час оформлюється у паперовому вигляді. Втім, наразі Мін’юстом розроблено відповідний проект наказу, яким буде запроваджено електронний документообіг платіжних вимог між органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями та банками, органами Державної казначейської служби України, що значно прискорить не тільки процес арешту коштів, а й процедуру фактичного списання коштів. Такі кошти в подальшому спрямовуються на погашення заборгованості перед стягувачем за виконавчим документом.

При цьому окреме судове рішення про накладення арешту на кошти боржника та їх списання —  не потрібно. Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця.